BOOK NOW
Check in 14:00 hrs. & Check out 12:00 hrs.

นิทรรศการภาพถ่าย 'The Travelling Soul' ตามหาจิตวิญญาณล้านนา

โดย ชำนิทิพย์มณี

25 สิงหาคม 2555 ถึง 31มกราคม 2556

"ผมออกท่องเที่ยวไปเพื่อบันทึกสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ในฐานะช่างภาพ กล้องเป็นเสมือนดวงตาที่สาม ที่สามารถถ่ายทอดเหตุการณ์ออกมาด้วยความซื่อตรง ผมพยายามจับภาพที่มีมิติมากกว่าสิ่งที่ตามองเห็น ทำให้คนมองมีความรู้สึกร่วมไปกับเรื่องราวในรูปนั้น เพราะในที่สุดแล้ว ผมเชื่อว่าการเดินทาง ของช่างภาพนั้นเป็นเรื่องของจิตวิญญาณมากกว่าสิ่งใด ๆ ทั้งสิ้น" - ชำนิทิพย์มณี

บทนำ:

'๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ - เชียงใหม่ - "The Travelling Soul: ตามหาจิตวิญญาณล้านนา" นิทรรศการรวมภาพถ่าย สีและขาว-ดำ จำนวน ๕๓ ภาพโดย ชำนิ ทิพย์มณี ศิลปินช่างภาพชั้นนำของประเทศไทย จะเปิดตัวขึ้นในวันเสาร์ที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ โรงแรม แทมมาริน วิลเลจ เชียงใหม่ ภาพถ่ายที่จัดแสดงเป็นบันทึกประสบการณ์ส่วนตัวของ ชำนิ ทิพย์มณี จากการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองเหนือตลอดระยะเวลาหนึ่งทศวรรษ ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นภาพผู้คน สถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ หรือวิถีชีวิต แบบเรียบง่าย ทุกภาพล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความงดงาม อ่อนช้อยของ วัฒนธรรม ล้านนาแบบดั้งเดิมที่กำลังเลือนลางหายไป นิทรรศการฯ จัดแสดงถึง วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ในนิทรรศการ "The Travelling Soul" ชำนิ ทิพย์มณี พาเราท่องไปในดินแดน ที่เคยเป็นอาณาจักรล้านนา ในภาคเหนือของ ประเทศไทย

ผ่านภาพถ่าย ที่ดลใจให้เราหยิบยกประเด็นทางสังคม อันหลากหลายมาครุ่นคิด ตั้งแต่ พระพุทธศาสนา ความเชื่อเรื่องวิญญาณ การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลง ของค่านิยม นอกจากนี้ ทุกภาพสะท้อนให้เห็นถึงการแสวงหาทางจิตวิญญาณของศิลปินท่านหนึ่ง ผนวกกับความพยายามของเขา ที่จะเก็บภาพชีวิต และ เรื่องราว อันมีค่าในขณะที่ทุกสิ่งกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ศิลปิน:

ชำนิ ทิพย์มณี ศิลปินช่างภาพชั้นนำของประเทศไทย ค้นพบ ความหลงไหลในการถ่ายภาพแต่เยาว์วัย เมื่อเขาได้แอบมองบิดา ถ่ายภาพในบริเวณบ้านเกิดของตนในจังหวัดสงขลา ในวัยหนุ่ม ชำนิ ตัดสินใจออกเดินทางไปยังยุโรป เพื่อเปิดโลกทัศน์พร้อมกับฝึกปรือ ฝีมือในการถ่ายภาพและกลับมาเริ่มทำงานเป็นช่างภาพอิสระ ก่อนที่จะเปิด สตูดิโอ ชำนิอาย ขึ้นในปิ พ.ศ. ๒๕๒๕ และต่อมาได้ขยายกิจการไปยังประเทศเวียดนาม จนถึงวันนี้ ชำนิ ทิพย์มณี นับเป็นหนึ่งในบุคคลที่ชาววงการโฆษณา ยอมรับนับถือ เป็นที่สุด แต่ถึงกระนั้น ทุกครั้งที่มีโอกาส ชำนิ ทิพย์มณี ยังเลือกทางเดินของการเป็นศิลปินผู้ที่เดินทางไปพร้อมกับกล้องถ่าย ภาพเพื่อบันทึกเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมมนุษย์ ประเด็นทางสังคมในยุคปัจจุบันซึ่งทุกสิ่งแปรปรวนและเปลี่ยนแปลง อยู่เสมอ

นิทรรศการแรงบันดาลใจและกลิ่นอายท้องถิ่น:

นิทรรศการ "ตามหาจิตวิญญาณล้านนา" นั้นได้เปิดประตูสู่วิถีชีวิต ประเพณี และความเชื่อของชาวเหนือผ่านเลนส์กล้องของศิลปิน แทมมาริน วิลเลจ จึงได้เกิดแรงบันดาลใจ ในการแบ่งปันและถ่ายทอด มนต์เสน่ห์และ กลิ่นอาย ของวัฒนธรรมล้านนาผ่านทางภาพถ่ายของศิลปินด้วยการจัด แสดงภาพถ่าย

ภาพถ่าย พร้อมถ้อยคำความคิดเห็นจากมุมมองของคนท้องถิ่น การจัดแสดงดังกล่าว ทำให้ภาพถ่ายแต่ละภาพนั้นมิได้สะท้อนให้เห็นแต่ความงดงามของวัฒนธรรมท้องถิ่นเหนือ หากแต่ยังสะท้อนให้เห็นนัยที่แอบแฝง ประวัติศาสตร์ แนวคิด และวิถีชีวิต การจัดแสดงภาพถ่าย ได้ถูกจัดแสดงไว้บนระเบียงทางเชื่อมเข้าสู่บริเวณ แทมมาริน คอร์ทยาร์ด เขียวชอุ่มที่มีต้นมะขามขามโบราณอายุกว่า 200 ปี และ ห้องอาหารเรือนแทมมาริน บริเวณชั้น 2 ซึ่งบริเวณนี้ มีการจัดแสดงที่โดดเด่นกว่าบริเวณระเบียงด้วยการจัดแสดงวิดีโอความยาว 20 นาที เกี่ยวกับสัมภาษณ์ของศิลปิน เกี่ยวกับ ประวัติความ เป็นมา แรงบันดาลใจของผลงาน และความประทับใจในผลงาน