BOOK NOW

กิจกรรมและการท่องเที่ยว

แทมมาริน วิลเลจ พร้อมจัดโปรแกรมนำเที่ยวและกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับท่านที่ต้องการสัมผัสวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ และ วัฒนธรรม ล้านนาอย่างใกล้ชิด ทั้งในเมืองเชียงใหม่หรือบริเวณใกล้เคียง โดยเราได้คัดสรรสถานที่และกิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับท่าน ไม่ว่าท่าน จะสนใจชื่นชอบในสถาปัตยกรรม พระพุทธศาสนา งานฝีมือ เรายินดีที่จะแนะนำกิจกรรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับทุกความต้องการ ของท่าน ท่านสามารถอ่านข้อมูลกิจกรรมที่เป็นที่นิยมของแทมมาริน วิลเลจได้ด้านล่าง โดยพนักงานต้อนรับของเรายินดีที่จะช่วยท่าน ในการสำรองที่ล่วงหน้า หรือ จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวตามที่ท่านต้องการ

ขี่จักรยาน หรือ นั่งสามล้อทัวร์รอบตัวเมืองครึ่งวัน

สำรวจบริเวณใจกลางย่านเมืองเก่าของเชียงใหม่อย่างใกล้ชิดจากบนจักรยาน หรือ นั่งสามล้อโบราณ โดยมีมัคคุเทศก์นำท่านเที่ยวชม ไปตามสถานที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ วัดพระสิงห์อันศักดิ์สิทธิ์เลื่องชื่อ วัดเจดีย์หลวง รวมไปถึงกาดวโรรส หนึ่งในตลาดสดที่คึกคักและมีสีสันที่สุดในจังหวัด หลังจากนั้น กลับมาพักผ่อนและรับประทานอาหารกลางวันท่ามกลางความร่มรื่น ของโรงแรม ฯ

โปรแกรมเที่ยวชมวัดพระธาตุดอยสุเทพครึ่งวัน

วัดพระธาตุดอยสุเทพ นับเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพสักการะมากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ สถานที่ตั้งของ วัดพระธาตุดอยสุเทพอยู่บนยอดดอยสูง สามารถมองลงมาชมทิวทัศน์ของเมืองเชียงใหม่ได้โดยรอบ โดยการเดินทางจะผ่านเส้นทาง ภูเขาที่สงบเป็นธรรมชาติสลับกับวิวของเมืองเชียงใหม่ ใช้เวลา 30 นาทีโดยประมาณ พระธาตุดอยสุเทพ เป็นที่บรรจุของ พนะบรมสารีริกธาตุขององค์พระพุทธเจ้า การเดินทางมาสักการะ จึงนับเป็นการแสวงบุญสำหรับพุทธศาสนิกชน หากมีเวลาพอ โปรแกรม การเที่ยวชมวัดพระธาตุดอยสุเทพสามารถรวมกับการเข้าชมสวนดอกไม้ในบริเวณพระตำหนักภูพิงค์ได้ (ในช่วงที่ไม่มีการเสด็จแปรพระราชฐาน)

โปรแกรมเที่ยวดอยอินทนนท์เต็มวัน

นั่งรถออกจากตัวเมืองเชียงใหม่มุ่งหน้าไปทางทิศใต้เป็นเวลา 90 นาที ท่านจะเข้าสู่วนอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อันประกอบไปด้วยทางเดินชมธรรมชาติ น้ำตก และรายล้อมไปด้วยทิวทัศน์อันงดงาม เมื่อยามที่ท่านเดินขึ้นไปยังยอดที่สูงที่สุดของดอย ซึ่งนับเป็นจุดที่สูงที่สุดของประเทศไทย ด้วยความสูง 2,565 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ท่านสามารถใช้เวลาทั้งวันท่ามกลางธรรมชาติ และไปเที่ยวชมหมู่บ้านของชาวเผ่ากะเหรี่ยง พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงแบบชาวท้องถิ่น หากท่านมีเวลาเพียงพอและสภาพอากาศดี ท่านยังสามารถเดินท่องป่าชมธรรมชาติพร้อมกับมักคุเทศก์ไปยังยอดดอยซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯและ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระพรมราชีนี ฯ

Full Day Excursion to Chiang Rai & Golden Triangle

This is a full day driving trip that takes you to the once remote and mysterious Golden Triangle where the borders of Thailand, Laos and Myanmar converge on the Mekong River. On the way you’ll wind along mountain roads and through verdant valleys stopping along the way to visit some of the region’s colorful hill tribes in their villages. The name the Golden Triangle refers to the area’s value as a former centre of opium production. This is now a thing of the past but the history of opium and its effects on local people is carefully documented at the Opium Museum near the town of Mae Sai which borders the Burmese town of Tachilek.