BOOK NOW
Check in 14:00 hrs. & Check out 12:00 hrs.

กิจกรรมภายในโรงแรม


แทมมาริน วิลเลจ มีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมขึ้นทุกวัน เพื่อให้ทุกท่านได้สัมผัสกับวัฒนธรรมล้านนาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการประดิษฐ์งานฝีมือแบบชาวเหนือ ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นทุกวันบริเวณลานต้นมะขาม เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.

วันจันทร์ : ระบายสีร่มกระดาษสา

ร่มกระดาษสาจากหมู่บ้านบ่อสร้าง อำเภอสันกำแพง นับเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์งานฝีมือแนวหน้าของจังหวัดเชียงใหม่ มีการวาดลวดลายที่สวยงามทั้งรูปกล้วยไม้และทิวทัศน์ต่างๆ มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์

วันอังคาร : การพับกลีบบัว

ดอกบัว เป็นดอกไม้ที่มักจะนำไปถวายเป็นพุทธบูชา โดยจะพับกลีบเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมซ้อนกันให้เรียบร้อย สวยงาม ก่อนนำไปถวายพระพุทธรูปหรือเวลาใส่บาตรตอนเช้า

วันพุธ: การพับดอกไม้จากใบเตย

ใบเตยถือว่าเป็นพืชที่อยู่คู่คนไทยมาช้านาน คนไทยมักนำใบเตยมาใช้ประโยชน์แตกต่างกัน บ้างนำมาใช้ในการปรุงแต่งอาหารหรือขนม ส่วนศิลปะการพับดอกไม้จากใบเตยถือเป็นการฝึกสมาธิและพับใบไม้ธรรมดาให้ออกมาเป็นรูปทางสวยงาม

วันพฤหัสบดี : การร้อยมาลัย

ศิลปะแห่งการร้อยมาลัย มีความสำคัญในวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างยิ่ง พวงมาลัย ซึ่งประกอบด้วยดอกมะลิหรือดอกพุดสีขาว ร้อยรวมกับดอกไม้ชนิดอื่น ๆ ให้สีสันและความหมายต่างกันไป ใช้สำหรับต้อนรับแขกเหรื่อที่มาเยี่ยมเยือนและถวายเป็นพุทธบูชา

วันศุกร์ : การทำลูกประคบสมุนไพร

ลูกประคบสมุนไพรเป็นภูมิปัญญาไทยที่มีมาแต่โบราณ เป็นการนำสมุนไพรพื้นบ้านชนิดต่างๆ มาใช้ประโยชน์ ในการคลายกล้ามเนื้อ ลดอาการปวดเมื่อย ลูกประคบสมุนไพรมีอยู่ด้วยกันหลายสูตร มีพืชสมุนไพรอย่างน้อย ๓ ชนิดเป็นส่วนประกอบหลัก อาทิ ไพล ขมิ้นชัน และตะไคร้

วันเสาร์ : การตัดตุงกระดาษ

ตุง ในภาษาเหนือแปลว่า ธง ทำมาจากตัดกระดาษสีต่าง ๆ ที่พับซ้อนกัน มักถูกใช้ประดับประดาบ้านเรือนและวัดวาอารามในช่วงเทศกาล อีกทั้ง ตุง ยังเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงบันไดสำหรับดวงวิญญาณให้สามารถปีนป่ายขึ้นไปสู่สวรรค์อีกด้วย

การถวายอาหารเพลและเดินชมรอบหมู่บ้าน

เรายินดีพาท่านเดินเที่ยวชมโบราณสถาน วัดวาอาราม และบ้านเรือนที่สวยงามโดยรอบ แทมมาริน วิลเลจ ก่อนการเดินเที่ยวชมหมุ่บ้านจะเริ่มด้วยการถวายอาหารเพลที่วัด ต่อด้วยการเดินชมสถานที่สำคัญต่างๆ ใกล้โรงแรม ใช้เวลาประมาณ ๒ ชั่วโมง ระหว่าง ๑๐.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. ซึ่งกิจกรรมนี้จะมีขึ้นในวันจันทร์, พุธ, ศุกร์ และอาทิตย์ (๔ วันต่อสัปดาห์) ทั้งนี้ท่านสามารถแจ้งความจำนงค์การเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย ๑ วันล่วงหน้า

กรุณาติดต่อพนักงานต้อนรับหรือตรวจสอบตารางกิจกรรมในห้องพักของท่าน เพื่อตรวจสอบและยืนยันกิจกรรมในแต่ละวัน