BOOK NOW
Check in 14:00 hrs. & Check out 12:00 hrs.

‘บทกวีแห่งเส้นไหม นิทรรศการผ้าทอ โดย กาชามาศ’

20 พฤษจิกายน 2558 – 31 มีนาคม 2559

บทนำ:

๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ - เชียงใหม่ - บทกวีแห่งเส้นไหม นิทรรศการผ้าทอ โดย กาชามาศ เป็นนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวจากแรงบันดาลใจของผ้าทอพื้นถิ่นและวิถีการย้อมสีผ้าจากวัตถุดิบธรรมชาติโดยศิลปินทอผ้าชาวไทยมือฉมังคือกาชามาศ เปเรซ ผู้ซึ่งรังสรรค์ผลงานผ่านการผสมผสานระหว่างเทคนิคการทอผ้าแบบดั้งเดิมและแนวคิดสมัยใหม่โดยมีผลงานการแสดงนิทรรศการในเวทีระดับนานาชาติ มากว่าทศวรรษทั้งในประเทศไทย ญี่ปุ่นและฝรั่งเศส ทั้งนี้ นิทรรศการล่าสุดที่จะจัดขึ้น ณ โรงแรม แทมมาริน วิลเลจ เชียงใหม่ “บทกวีแห่งเส้นไหม นิทรรศการผ้าทอ โดย กาชามาศ” ได้แสดงให้เห็นถึงความสนใจและความหลงใหลของผ้าทอผ่านห้วงเวลา มุมมอง แนวคิด ปรัชญาและความเชื่อผ่านจิตวิญญาณได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจโดยกาชามาศหวังเพื่อว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ให้ยังคงอยู่และตกทอดไปยังคนรุ่นหลังได้

ศิลปิน:

นิทรรศการผ้าทอที่กาชามาศบรรจงร้อยเรียงถักทอได้สะท้อนถึงการสั่งสมประสบการณ์ของชีวิตและเทคนิคอันตระการตา ผ่านการใช้ชีวิต เรียนรู้จากหลากชนเผ่าทางตอนเหนือของประเทศไทยรวมถึงหลายปีที่ได้ไปใช้ชีวิตและการทำงานด้านการออกแบบ ณ ประเทศ ญี่ปุ่น ผลงานของกาชามาศที่นำมาจัดแสดงมีหลากบริบท อาทิเช่นผลงานกลุ่ม รักษ์วิถีล้านนา รักษาวัฒนธรรมชนเผ่า (Keeping Lanna Heritage and Hill Tribe Culture Alive) สะท้อนให้เห็นถึงช่วงเวลาที่กาชามาศได้อุทิศไปกับการศึกษาวัฒนธรรมการทอผ้าของชนเผ่าต่างๆ โดยกาชามาศนำกรรมวิธี เทคนิคการทอ การย้อมรวมไปถึงลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชนเผ่ามาประยุกต์และผสมผสานเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ดังเช่นการนำลูกปัดของชาวเขาเผ่ากะตู้ผสม ดิ้นเงินรวมถึงไหมย้อมสีธรรมชาติของชาวเขาเผ่าม้งต่อขึ้นมา เกิดความร่วมสมัยเหมือนกับเป็นเบ้าหลอมหลายวัฒนธรรมร่วมกัน หรือจะเป็นผลงานอีกกลุ่มที่นำมาจัดแสดงคือ จากผืนดินสู่สรวงสวรรค์ (From Earth to Heaven) โดยมีแรงบันดาลใจจากวัสดุจากนาข้าว เช่น รวงข้าว เมล็ดข้าว ฟางข้าวหรือแม้กระทั่งใบข้าว เส้นใยของเปลือกไม้มาทอรวมกับเส้นไหม ซึ่งกาชามาศมองทะลุจากสายใยความผูกพันระหว่างการปลูกข้าวและการทอผ้าในวิถีชิวิตชาวไทยในอดีต ยิ่งผ้าทอผืนนี้นำไปแขวนจะมองเห็นใบข้าวพริ้ว ปลิวไสวยามต้องลม สวยงามยิ่งนัก

นิทรรศการ :

ผลงานส่วนใหญ่ของกาชามาศประยุกต์แนวคิดผ่านความสวยงามของธรรมชาติโดยได้กรอบความคิดมาจากเรื่องภาวะโลกร้อน ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากผลงานชิ้นนี้ที่กาชามาศรังสรรค์มาได้อย่างน่าเทิดทูนซึ่งอยากจะเตือนใจให้ผู้ชมผลงานได้ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมด้วยการสร้างแรงบันดาลจากการนำถุงขยะสีดำ หลอดดูดและเหล็กเม็ดสีเงินอลูมิเนียมของชาวอาข่ามาทอร่วมกัน

มีวัตถุประสงค์คือการรักษ์โลกด้วยการนำวัสดุที่เหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ ซึ่งบริบทเหล่านี้จะแสดงในกลุ่มของ เปลี่ยนเศษขยะเป็นงานศิลปะร่วมสมัย (Trash and Recycling) และ น้ำตามหาสมุทร (Tears of the Sea)

แรงบันดาลใจและรูปแบบต่างๆ

ผลงานกลุ่ม สืบสาวเรื่องราวเส้นไหม (Tales of Silk) เป็นเรื่องราวของวัฒนธรรมเส้นไหมที่มีมาแต่โบราณกาล แสดงให้เห็นถึงกระบวนการเตรียมเส้นไหมที่ซับซ้อนและยุ่งยากของการทอผ้าโดยเฉพาะผ้ามัดหมี่จากภาคอีสาน ซึ่งจะแสดงออกมาเป็นผลงานผ้าทอสื่อผสม เต็มไปด้วยสีสัน มิติและความหมายแฝงอันลึกซึ้ง โดยมีจุดเด่นคือกาชามาศนำวัสดุที่ใช้ในการเตรียมไหมมาทอเข้าไปในผลงานชิ้นต่างๆ ด้วย นอกจากนี้ ส่วนหนึ่งของนิทรรศการ “บทกวีแห่งเส้นไหม นิทรรศการผ้าทอ โดย กาชามาศ” จะรวบรวมภาพถ่ายโดยจะยกผลงานชิ้นที่โดดเด่นและนำรายละเอียดของชิ้นงานบางส่วนมาให้ชม ทำให้เข้าใจและเข้าถึงจิตวิญญาณของกาชามาศขณะที่ทอผ้าในแต่ละบริบทหรือแต่ละห้วงเวลา บริเวณโถงทางเดินยังมีการรวบรวมวัสดุที่มักจะเป็นองค์ประกอบหลักของการทอผ้าและการย้อมผ้าสีธรรมชาติที่กาชามาศชื่นชอบเป็นพิเศษด้วย

อีกหนึ่งผลงานที่โดดเด่นและนำมาเสนอร่วมกับนิทรรศการในครั้งนี้คือการได้รับเกียรติจากคุณวันเพ็ญ ศักดาทร ผู้ชื่นชม สนับสนุนและติดตามผลงานของกาชามาศมาเป็นเวลานาน มาเปิดกรุของสะสมส่วนตัว อาทิเช่น ทั้งผ้านุ่ง ผ้าพันคอและชุดเครื่องแต่งกายที่ได้กาชามาศออกแบบให้โดยคัดเลือกชิ้นงานบางส่วนนำมาแสดงโชว์สำหรับนิทรรศการครั้งนี้โดยเฉพาะ

ผลงานแต่ะละชิ้นที่นำมาจัดแสดง บทกวีแห่งเส้นไหม นิทรรศการผ้าทอ โดย กาชามาศ แสดงความวิจิตรบรรจงในการใช้เทคนิคการทอของแต่ละพื้นที่เข้าด้วยกันกับวัสดุพื้นถิ่นและวัฒนธรรมอันหลากหลายโดยเรียบเรียง ถักทอผสานกันได้อย่างลงตัว จนเกิดเป็นตัวตน เส้นสายและเอกลักษณ์ส่วนตัวที่ชัดเจนของกาชามาศเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนทั่วไปและคนรุ่นหลังได้เห็น