BOOK NOW
Check in 14:00 hrs. & Check out 12:00 hrs.

กิจกรรมและการท่องเที่ยว

แทมมาริน วิลเลจ พร้อมจัดโปรแกรมนำเที่ยวและกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับท่านที่ต้องการสัมผัสวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ และ วัฒนธรรมล้านนาอย่างใกล้ชิด ทั้งในเมืองเชียงใหม่หรือบริเวณใกล้เคียง โดยพนักงานต้อนรับของเรายินดีช่วยสำรองการใช้บริการล่วงหน้าหรือจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวตามที่ท่านต้องการ

นั่งสามล้อไปตลาดยามเช้า ชมวิถีชีวิตและบรรยากาศการซื้อขายยามเช้าที่ “กาดประตูเชียงใหม่” ด้วยการนั่งสามล้อถีบแบบโบราณ โดยมีมัคคุเทศก์นำท่านเที่ยวชมและแนะนำอาหารพื้นถิ่นที่หารับประทานได้ยาก ระหว่างทางกลับโรงแรม เราแวะไหว้พระ ชมความงดงาม และฟังเรื่องเล่าของวัดเจ็ดลิน จากนั้นกลับมาพักผ่อนและรับประทานอาหารเช้าที่เรือนแทมมาริน

เที่ยวชมวัดพระธาตุดอยสุเทพครึ่งวัน วัดพระธาตุดอยสุเทพ นับเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญและเป็นที่เคารพสักการะของจังหวัดเชียงใหม่ จากจุดชมวิวของวัด สามารถมองลงมาชมทิวทัศน์ของเมืองเชียงใหม่ได้โดยรอบ พระธาตุดอยสุเทพเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า การเดินทางมาสักการะจึงนับเป็นการแสวงบุญอย่างหนึ่งสำหรับพุทธศาสนิกชน

เที่ยวชมดอยอินทนนท์เต็มวัน นั่งรถออกจากตัวเมืองเชียงใหม่มุ่งหน้าไปทางทิศใต้ประมาณ ๒ ชั่วโมง ผ่านอำเภอสันป่าตอง สู่อำเภอจองทอง ที่ตั้งของเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จุดที่มียอดเขาสูงที่สุดในประเทศไทย ด้วยความสูง 2,565 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งมีทั้งเส้นทางเดินชมธรรมชาติ น้ำตก และป่าไม้อันงดงาม นอกจากนี้ยังสามารถเที่ยวชมหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยง และซื้อของฝากที่มีทั้งงานหัตถกรรมชาวเขา, ผัก ผลไม้สด และแปรรูป