BOOK NOW
Check in 14:00 hrs. & Check out 12:00 hrs.

เกี่ยวกับเรา

แทมมาริน วิลเลจ โรงแรมบูติกที่ได้รับแรงบันดาลใจด้านสถาปัตยกรรมจากประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น แฝงไปด้วยกลิ่นอายล้านนาอันเป็นรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมเชียงใหม่ รายล้อมด้วยบรรยากาศที่เงียบสงบ และการบริการที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด แทมมาริน วิลเลจ จึงเหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนของคุณและครอบครัวเมื่อมาเยือนเชียงใหม่

และในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ แทมมาริน วิลเลจได้ดำเนินธุรกิจด้วยการสร้างคุณค่าโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ความร่วมมือของท้องถิ่น และทุกภาคส่วน ผสมผสานกับนวัตกรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ปัจจุบันให้สอดคล้องกับพัฒนาโรงแรมและบริการต่างๆ เพื่อธำรงไว้ซึ่งประเพณีไทย สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ระบบนิเวศให้สมบูรณ์ และเกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกันอย่างยั่งยืน