BOOK NOW

เกี่ยวกับเรา

แทมมาริน วิลเลจ โรงแรมบูติกที่มีเอกลักษณ์งดงาม ได้รับแรงบันดาลใจทางด้านสถาปัตยกรรมจากประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น แฝงไปด้วยกลิ่นอายล้านนาอันเป็นรากแห่งวัฒนธรรมของเชียงใหม่ รายล้อมด้วยบรรยากาศที่เงียบสงบ ตลอดถึงการบริการและใส่ใจในทุกรายละเอียด แทมมาริน วิลเลจ จึงเหมาะสมสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนกายใจหลังจากการออกเที่ยวสำรวจเมืองเชียงใหม่ และในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท พรีเมียร์ เราได้ยึดถือคำมั่นสัญญากับพนักงาน ชุมชนของเราและสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในสังคม เราสนับสนุนและได้บริจาคส่วนหนึ่งของกำไรประจำปีให้กับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อสนับสนุนและก่อตั้งโครงการเพื่อช่วยเหลือสังคม อาทิ การร่วมมือกับโครงการปันกัน, โครงการ FOOD4GOOD และการสนับสนุนกองทุนการศึกษาของมูลนิธิยุวพัฒน์ เป็นต้น