BOOK NOW
Check in 14:00 hrs. & Check out 12:00 hrs.

แต่งงาน

ท่ามกลางมนต์เสน่ห์ของล้านนาและด้วยสถานที่ตั้งที่ใจกลางเมืองเก่าของเชียงใหม่ทำให้ แทมมาริน วิลเลจ เชียงใหม่ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ในฝันสำหรับจัดพิธีแต่งงานที่มีเอกลักษณ์ท่ามกลางญาติมิตรที่ใกล้ชิด

ติดต่อทีมงาน narumol.r@prh.premier.co.th